Projecten

Businesscase jaren ’70 woonwijk

Rol Leon Erkelens:

Adviseur namens PVM

In samenwerking met: Mehran Samiyi van PVM

Inhoud:

De woningen van de woningcorporatie kenden technische problemen zoals lekkages, aanwezigheid van asbest en matig energielabel. In de business case is verkend wat de renovatiemogelijkheden zijn inclusief kostenraming. Naast de technische uitdagingen is ook gekeken naar de woningmarktbehoefte in de regio. Op basis van de analyse is een vergelijk gemaakt tussen de volgende opties:

 1. Volledige renovatie met verduurzaming
  (met als variant: gasloos)
 2. Sloop-nieuwbouw ééngezinswoningen
  (met als variant: meer woningen door stramien 4,80m)
 3. Mix van renovatie en sloop-nieuwbouw
  (in de mix ook toevoeging van appartementen voor éénpersoonshuishoudens)

Vanwege de differentiatie aan woonvormen en toekomstbestendigheid is geadviseerd de mix verder uit te werken.

Leerpunten:

 • Omdat sloop-nieuwbouw van een volledige wijk zeer kapitaalintensief is én het proces met bewoners daarbij complex is differentiatie een kans om een oplossing te bedenken die past bij alle bewoners.
Plattegrond woonwijk met complex woningcorporatie aangeduid en geprojecteerde appartementencomplexen

Strategisch huisvestingsplan gemeentelijke schoolgebouwen

Rol Leon Erkelens:
Projectleiding als senior adviseur PVM

In samenwerking met:
diverse PVM adviseurs, opdrachtgever en schoolbesturen

Leerpunten:

 • principes van portefeuillemanagement toe te passen op investeringsafweging van gemeenten voor schoolgebouwen in beheer bij schoolbesturen.
 • door niet alleen op technische kwaliteit te monitoren is functioneel beheer op een optimale leeromgeving mogelijk.

Business Case dakvervanging

Rol Leon Erkelens:
Projectmanagement als senior adviseur PVM

In samenwerking met:
Politie in Zuid-Holland als opdrachtgever, junior adviseur
PVM en uitvoerders

Inhoud:
Het natuurlijke moment van onderhoud voor de dakbedekking van een kantoorgebouw is als aanleiding genomen om enkele alternatieven in een Business Case naast elkaar te plaatsen en zodoende tot de conclusie komen dat enkele problemen konden worden opgelost. Door extra isolatie van het dak verbeterde het binnenklimaat op de bovenste verdieping. Door toepassing van een groendak zichtbaar vanuit kantoorruimtes verbeterde de beleving. Door naast isolatie van het dak ook beter geïsoleerde nieuwe ventilatiekanalen te plaatsen is het energieverbruik aanzienlijk lager. Dekking van de kosten vond plaats vanuit onderhoudsbudget, duurzaamheidsbudget en innovatiebudget.

Het natuurlijke moment van onderhoud voor de dakbedekking van een kantoorgebouw is als aanleiding genomen om enkele alternatieven in een Business Case naast elkaar te plaatsen en zodoende tot de conclusie komen dat enkele problemen konden worden opgelost. Door extra isolatie van het dak verbeterde het binnenklimaat op de bovenste verdieping. Door toepassing van een groendak zichtbaar vanuit kantoorruimtes verbeterde de beleving. Door naast isolatie van het dak ook beter geïsoleerde nieuwe ventilatiekanalen te plaatsen is het energieverbruik aanzienlijk lager. Dekking van de kosten vond plaats vanuit onderhoudsbudget, duurzaamheidsbudget en innovatiebudget.

Leerpunten:

 • een onderhoudsproject is een goede aanleiding om ook kwalitatieve verbeteringen op binnenklimaat, energieverbruik en beleving te realiseren

Bouwteamovereenkomst VvE

Rol Leon Erkelens: ondersteuning bij opstellen contract

In samenwerking met: Quatrex Bouwadviesbureau

Inhoud:
Voor de uitvoer van een specifieke vervanging van balkons is gekozen voor een Bouwteamovereenkomst, zodat de expertise van de uitvoerder in de planvorming kon worden meegenomen.