Betere exploitatie door Digital Twin

Het 3D modelleren in architectuur kent al een lange geschiedenis. Wie rond 2000 architectuur studeerde (ondergetekende) herinnert zich nog wel het (moeizame) modelleren in Autocad 14 en het maken van renderings in 3DStudio MAX. De trouwe Pentium draaide dan een nacht om een video te genereren.

Ondertussen zijn de mogelijkheden zeer groot en liggen de beperkingen vaak in de organisatie. Hoe zorgen we ervoor dat de modellen goed worden opgebouwd en dat we er de informatie aan kunnen koppelen die nodig is voor het doorrekenen van renovatie opties en voor een effectieve exploitatie?

Foto Leon Erkelens: The Valley Amsterdam, MVRDV (fictieve data)

Voor de opleiding ‘Duurzaam Vastgoed en DMJOP’ gaat Sander van Herpen van BIMnD  juist op de voorgaande vragen in. Naast de technologie van het inscannen en modelleren reikt hij ook een praktische benaderingswijze aan om voor de organisatie een passend platform te kiezen en stapsgewijs hierin de informatie te verrijken.

Voor bestaande gebouwen is een belangrijke eerste stap het MJOP. Hoe specifieker de informatie over de gebouwelementen in het MJOP, hoe beter het bruikbaar is voor andere toepassingen. Zo is bijvoorbeeld voor de milieuprestatie van materialen het onderscheid tussen hardhout of zachthout relevant, bij voorkeur nog specifiek naar Europees of Tropisch.

Wanneer het MJOP op deze manier verrijkt wordt en op een platform wordt geplaatst dat ook BIM ondersteunt, is een belangrijke stap naar integraal informatiemanagement gemaakt. Bij nieuwbouw is die informatie allemaal al beschikbaar en vaak ook met een 3D model. Daar is de uitdaging om de informatie uit de bouw ook echt te gaan gebruiken in de exploitatiefase. Een digitale tweeling (Digital Twin) van het gebouw moet mee veranderen met de werkelijkheid.

Wanneer de hoeveelheden van een Digital Twin kloppen, kunnen deze in aanbestedingen voor onderhoudswerkzaamheden worden meegegeven. Als vervolgens de processen zo zijn ingericht dat na onderhoudswerkzaamheden ook de conditiescore wordt geactualiseerd, dan wordt het BIM model een echte tweeling van de werkelijkheid en wordt strategische sturing verbeterd.